Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

udzielenie informacji

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Boleszkowice
data wpływu: 2018-11-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
MARCIN CIECHANOWICZ radny

Odpowiedź

Odpowiadający: po dyrektor Anna Sobczyńska

Wydział merytoryczny: GCKiBP, data odpowiedzi: 2018-12-07