Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ZGDO

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Boleszkowice
data wpływu: 2019-01-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
JAN WOŹNIAK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jan Krzywicki

Wydział merytoryczny: wydział finansowy, data odpowiedzi: 2019-02-11