Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

czy ZUK w Boleszkowicach świadczy usługi polegające na rozwieszaniu plakatów dla firm

Numer: 6, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Boleszkowice
data wpływu: 2019-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
MARCIN CIECHANOWICZ radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Jan Krzywicki

Wydział merytoryczny: referat organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-03-01