Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań oświatowych

Numer: 12, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Boleszkowice
data wpływu: 2019-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
IWONA GUSZKOWSKA radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Wójta Anna Sobczyńska

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowa, data odpowiedzi: 2019-10-07