Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Boleszkowice

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
22 - rozwiń Jakie poniesiono wydatki na remonty i inwestycje zapytanie JAN WOŹNIAK 2023-04-17 2023-04-28
21 - rozwiń Jaka była wielkość wydatków na poszczególne jednostki OSP w gminie w 2021 roku. zapytanie JAN WOŹNIAK 2022-04-06 2022-04-13
20 - rozwiń Z czego wynikają różnice w dokumentach zapytanie JAN WOŹNIAK 2021-03-24 2021-03-31
19 - rozwiń prośba o interwencję w Starostwie Powiatowym - przycięcie drzew zapytanie KAROL ŚPIEWAK 2021-03-24 2021-04-08
18 - rozwiń prośba o interwencję w GDDKiA zapytanie KAROL ŚPIEWAK 2021-01-27 2021-02-03
17 - rozwiń teren zbiornika wodnego Kaleńsko zapytanie JAN WOŹNIAK 2021-01-08 2021-01-14
16 - rozwiń udzielenie informacji dotyczącej możliwości budowy chodnika przy ulicy Wojska Polskiego zapytanie KAROL ŚPIEWAK 2020-09-29 2020-10-29
15 - rozwiń projektowanie i planowanie doprowadzenia gazu ziemnego zapytanie JAN WOŹNIAK 2020-09-04 2020-09-16
14 - rozwiń remont Ośrodka Zdrowia interpelacja MARCIN CIECHANOWICZ 2020-03-06 2020-03-10
13 - rozwiń dot. powołania Dyrektora GCKiBP w Boleszkowicach zapytanie JAN WOŹNIAK 2020-02-04 2020-02-17
12 - rozwiń Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań oświatowych zapytanie IWONA GUSZKOWSKA 2019-09-25 2019-10-07
11 - rozwiń Uporządkowanie terenu placu zabaw z siłownią oraz wyspy przy wodospadzie w Namyślinie przez Zakład Usług Komunalnych zapytanie JAN WOŹNIAK 2019-08-01 2019-08-09
10 - rozwiń udzielenie informacji na temat planowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz”, zapytanie JAN WOŹNIAK 2019-03-18 2019-03-29
9 - rozwiń udzielenie informacji na temat planowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz”, zapytanie MICHAŁ SŁUGOCKI 2019-03-18 2019-03-29
8 - rozwiń udzielenie informacji na temat planowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz” zapytanie MARCIN CIECHANOWICZ 2019-03-18 2019-03-29
7 - rozwiń Na jakiej podstawie oraz w jaki sposób Przewodniczący rady dokonał wyboru czterech członków do składu osobowego komisji rewizyjnej z pośród 5 zgłoszonych? zapytanie MARCIN CIECHANOWICZ 2019-02-18 2019-02-26
6 - rozwiń czy ZUK w Boleszkowicach świadczy usługi polegające na rozwieszaniu plakatów dla firm zapytanie MARCIN CIECHANOWICZ 2019-02-18 2019-03-01
5 - rozwiń Cmentarz w Namyślinie zapytanie SABINA BEDNARZ 2019-01-30 2019-02-13
4 - rozwiń ZGDO zapytanie JAN WOŹNIAK 2019-01-30 2019-02-11
3 - rozwiń udzielenie informacji zapytanie MARCIN CIECHANOWICZ 2018-11-27 2018-12-07
2 - rozwiń udzielenie informacji nt. zakupu sprzętu zapytanie MARCIN CIECHANOWICZ 2018-11-27 2018-12-07
1 - rozwiń Sklep spożywczo - przemysłowy w Namyślinie zapytanie JAN WOŹNIAK 2018-11-22 2018-11-30