Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 PROTOKÓŁ z II sesji (DOC, 195.00Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-18 protokół
2 Sprawozdanie Pożytek za 2023 (DOC, 318.00Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-17 informacja
3 j) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu (PDF, 92.85Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
4 e) plan pracy komisja skarg wniosków i petycji (PDF, 17.68Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
5 d) plan pracy komisja oświaty (PDF, 37.77Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
6 c) plan pracy komisja rolna (PDF, 33.43Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
7 i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 18.87Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
8 h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 (PDF, 13.64Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
9 c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania (PDF, 11.82Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-11 projekt uchwały
10 i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej (PDF, 159.17Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 projekt uchwały
11 h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej (PDF, 94.06Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 projekt uchwały
12 g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice (PDF, 115.21Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 projekt uchwały
13 f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej (PDF, 142.59Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 projekt uchwały
14 opinia RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej (PDF, 177.41Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 informacja
15 wniosek Komisji Rewizyjnej (PDF, 219.64Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 informacja
16 opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu (PDF, 95.81Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 informacja
17 informacja o stanie mienia (PDF, 614.96Kb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 informacja
18 pozostałe informacje (PDF, 1.10Mb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 sprawozdanie
19 sprawozdanie z wykonania budżetu (PDF, 10.61Mb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 sprawozdanie
20 Informacja PUP (PDF, 1.85Mb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-07 informacja
21 Raport o stanie Gminy za 2023 (PDF, 2.26Mb)
III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 informacja
22 UCHWAŁA NR II/18/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Łambinowice w sprawie apelu skierowanego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu RP, celem przeprowadzenia szybkich i konkretnych działań mających na celu poprawę (PDF, 158.09Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
23 UCHWAŁA NR II/17/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PDF, 374.85Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
24 UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Boleszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregion Pomerania (PDF, 118.14Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
25 UCHWAŁA NR II/15/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Boleszkowice na lata 2024-2030 (PDF, 10.77Mb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
26 UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę Nr LIV/392/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r.zmieniającej uchwałę Nr LIV3922024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2026 (PDF, 830.06Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
27 UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę Nr LIV3912024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowic (PDF, 1.37Mb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
28 UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice (PDF, 392.09Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
29 UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (PDF, 517.37Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
30 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice (PDF, 213.87Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
31 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (PDF, 207.37Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
32 UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 (PDF, 1.67Mb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
33 zmieniająca uchwałę Nr LII3702023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok (PDF, 1.55Mb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-06-06 uchwała
34 i) (PDF, 11.74Mb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-22 projekt uchwały
35 h) (PDF, 729.49Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-22 projekt uchwały
36 b) zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 (PDF, 537.12Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-22 projekt uchwały
37 a) zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok (PDF, 388.67Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-22 projekt uchwały
38 g) (PDF, 1.21Mb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-14 projekt uchwały
39 sprawozdanie ZUK za 2024 (DOC, 40.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
40 WYKAZ NIRUCOMOSCI PLANOWANYCH na 2024 (DOC, 35.00Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
41 Analiza programu opieki 2024 (DOCX, 14.22Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
42 Informacja Azbest 2024 (DOC, 30.50Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
43 uchwała Łambinowice prośba o poparcie (PDF, 125.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
44 uchwała Łambinowice prośba o poparcie (PDF, 125.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
45 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice (PDF, 146.46Kb)
I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-13 uchwała
46 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice. (PDF, 155.07Kb)
I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-13 uchwała
47 Uchwała w sprawie powołania Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice (PDF, 116.42Kb)
I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-13 uchwała
48 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice (PDF, 112.21Kb)
I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-13 uchwała
49 Uchwaław sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice (PDF, 109.79Kb)
I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-13 uchwała
50 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice (PDF, 106.58Kb)
I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-13 uchwała
51 f) (PDF, 235.81Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-10 projekt uchwały
52 e) (PDF, 129.53Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-10 projekt uchwały
53 d) (PDF, 28.01Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-10 projekt uchwały
54 c) (PDF, 64.08Kb)
II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI
2024-05-10 projekt uchwały