Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach ; ul. Poznańska 19a ; 74-407 Boleszkowice

Porządek obrad

  • 1. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  • 2. Stan ściągalności opłat za wodę (PWiK Sp. z o. o. w Dębnie) oraz informacja o stanie zadłużenia za odbiór ścieków (ZUK Boleszkowice).
  • 3. Gospodarka odpadami realizowana na terenie Gminy Boleszkowice.
  • 4. Stan oświetlenia na terenie gminy Boleszkowice (analiza kosztowa).
  • 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2024 rok.
  • 6. Komisja wyjazdowa dotycząca stanu dróg gminnych na terenie gminy Boleszkowice wraz z przedstawieniem harmonogramu remontów.
  • 7. Analiza materiałów na sesję.
  • 8. Sprawy bieżące.
  • 9. Zamknięcie posiedzenia.