Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

udzielenie informacji nt. zakupu sprzętu

Numer: 2, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Boleszkowice
data wpływu: 2018-11-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
MARCIN CIECHANOWICZ radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Jan Krzywicki

Wydział merytoryczny: wydział finansów, data odpowiedzi: 2018-12-07