Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

projektowanie i planowanie doprowadzenia gazu ziemnego

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt
data wpływu: 2020-09-04, data przekazania: 2020-09-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
JAN WOŹNIAK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Wójta mgr inż. Anna Sobczyńska Sekretarz Gminy Boleszkowice

Wydział merytoryczny: referat OŚGN, data odpowiedzi: 2020-09-16