Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Z czego wynikają różnicew dokumentach

Numer: 20, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: pełniący obowiązki Wójta Gminy Boleszkowice
data wpływu: 2021-03-24, data przekazania: 2021-03-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
JAN WOŹNIAK radny

Odpowiedź

Odpowiadający: pełniący funkcję Wójta gminy Boleszkowice Krzysztof Prętnicki

Wydział merytoryczny: referat finansowy, data odpowiedzi: 2021-03-31