Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Boleszkowice

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

R A D A  G M I N Y   

  BOLESZKOWICE                                                 

UCHWAŁA NR II/8/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

 

z dnia 28 listopada 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie

 

     Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz §60 ust. 1 pkt. 1 Statutu Gminy Boleszkowice(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2016r., poz.611 ze zm. ) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 

  1. Przewodnicząca Komisji – Pani Iwona Guszkowska;
  2. zastępca Przewodniczącej – Pan Michał Sługocki;
  3. członek komisji – Pani Sabina Bednarz;
  4. członek komisji – Pan Eugeniusz Mroczkowski.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                              P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                      R A D Y  G M I N Y

 

                                                                                                                                      Ryszard Stoparek

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
SABINA BEDNARZ członek
IWONA GUSZKOWSKA 0przewodniczący
EUGENIUSZ MROCZKOWSKI członek
MICHAŁ SŁUGOCKI członek