Przejdź do treści

Karol Śpiewak

Zdjęcie: Karol Śpiewak
Zdjęcie: Karol Śpiewak

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt karolspiewak9@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-06
2 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 12:21:52 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:24:38 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:26:54 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:31:08 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:42:45 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:45:17 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:47:49 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/391/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2027 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:50:16 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/392/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2026 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:51:57 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Boleszkowice na lata 2024-2030 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:35:02 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:36:11 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:36:44 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:37:19 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:53:40 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Boleszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregion Pomerania. II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:56:47 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:58:54 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Łambinowice w sprawie apelu skierowanego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu RP, celem przeprowadzenia szybkich i konkretnych działań mających na celu poprawę aktualnej sytuacji w rolnictwie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:08:05 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:20:45 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:23:04 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:32:24 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:34:51 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:38:15 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2024 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:41:37 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2024 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:43:39 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze 2024 roku III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:45:55 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:48:06 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:50:23 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:53:01 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:59:29 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:02:05 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:05:29 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:07:38 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:27:26 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/315/2023 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie ustalenia wysokości diet radnych w związku z wykonywaniem mandatu oraz diet sołtysom III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za