Przejdź do treści

Dominika Guszkowska

Zdjęcie: Dominika Guszkowska
Zdjęcie: Dominika Guszkowska

Przewodnicząca

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt iwonaguszkowska@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 12:22:00 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:24:41 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:26:58 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:32:26 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:42:48 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:45:25 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:47:56 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/391/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2027 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:50:22 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/392/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2026 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:52:01 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Boleszkowice na lata 2024-2030 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:35:02 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:36:11 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:36:44 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:37:19 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:53:58 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Boleszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregion Pomerania. II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:56:57 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:59:00 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Łambinowice w sprawie apelu skierowanego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu RP, celem przeprowadzenia szybkich i konkretnych działań mających na celu poprawę aktualnej sytuacji w rolnictwie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:07:47 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:20:54 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:23:11 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:32:37 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:34:56 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:38:25 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2024 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:41:46 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2024 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:43:45 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze 2024 roku III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:46:02 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:48:25 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:50:37 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:53:13 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 12:59:40 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:02:16 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:05:39 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:07:48 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-06-27 13:27:28 UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/315/2023 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie ustalenia wysokości diet radnych w związku z wykonywaniem mandatu oraz diet sołtysom III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za