Przejdź do treści

Agnieszka Stankiewicz

Zdjęcie: Agnieszka Stankiewicz
Zdjęcie: Agnieszka Stankiewicz

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt agnieszkastankiewicz895@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 12:21:55 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:24:29 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:26:40 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:31:05 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:42:21 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:45:18 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:47:42 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/391/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2027 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:50:05 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/392/2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boleszkowice na lata 2024-2026 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:51:54 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Boleszkowice na lata 2024-2030 II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:35:02 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:36:11 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:36:44 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-14 07:37:19 UCHWAŁA NR I/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:53:34 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Boleszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregion Pomerania. II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:56:36 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za
2024-05-29 12:58:34 UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Łambinowice w sprawie apelu skierowanego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu RP, celem przeprowadzenia szybkich i konkretnych działań mających na celu poprawę aktualnej sytuacji w rolnictwie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE IX KADENCJI za